23 oktober 2011

Citat

"Ty en människa bör ju inte visa sig annorlunda än hon antas vara. Då blir den publik som varje människa har för sitt spel besviken, inte därför att det nya spelet är dåligt, men därför att det är nytt. Inte får en människa som nyss vädjat till vårt medlidande, till vårt vemod eller till vår rädsla plötsligt börja experimentera med vår glädje liksom hon nyss experimenterat med vårt allvar! För mycket får det inte rymmas i en och samma människa. Då blir vi osäkra och dem vi är osäkra på tycker vi inte om. Och den människa som tycks rymma allt, henne hatar vi, därför att det är mot spelets regler att rymma allt. De verkligt populära människorna är ju de enformiga, dessa som alltid är sig själva, det vill säga sådana som vi anser dem vara."

Stig Dagerman, Bränt barn

1 kommentar: