17 augusti 2009

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

Ingen med minsta sinne för estetik eller minsta intresse för historia skulle ha lämnat kvar den. Och den kostade bara 2 euro!!! 2 euro för Casanovas memoarer i en fantastisk utgåva på 686 sidor!! Jag hittade den på ett antikvariat och jag hade väl dunkla avsikter då jag tänkte att jag kanske skulle leta efter Racines Fedra där då den finns varken på bibban eller på Adlibris. Om jag skulle ha hittat den för en struntsumma och då köpt den låter jag förbli osagt. När man verkligen vill läsa ett verk som på detta sätt inte går att få tag i tycker jag att det är ursäktligt att leta efter det på ett antikvariat fastän man bestämt sig för bokköpspaus fram till jul. Men jag hittade alltså Casanovas memoarer och köpte den av skäl som jag redan nämnt i första raderna till detta inlägg. Jag har dessutom understödjande bildmaterial;De personer jag bedyrat min avhållsamhet inför skall inte vara upprörda; det ska inte bli några andra bokköp fram till jul!

1 kommentar: